سعید مذبوحی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) سعید مذبوحی
Previous Months Home Archive شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ فروردین ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ آذر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ More ...
      هم اندیشی مطالعات برنامه درسی ()
Desirable pattern of student culture in the holy Qur'an by: سعید مذبوحی

Goal: The basic question of research is what is the desired pattern for student culture from perspective of holy Qur'an and In other words, referring to the holy Quran and how valuable source of educational, cultural or similar values of optimal model for the student to be extracted ?Method: The study is descriptive, analytical and hermeneutics Thus, at the begging verses and the interpretation of the verses in the matter of a descriptive - analytical is under research The method of hermeneutics, the educational purpose of the research components and Students the desired pattern took place. Results: The key component for student culture are extracted from the holy Qur'an are: Acquaintance, familiarity with the Qur'an , reasoning and thinking, personal and social responsibility, the role of friends, community and valuable impact on the culture of science in the culture and etc. Conclusion: Islam offers the criteria and indicators for life that Attention of employing them in a university system Earthly and heavenly bliss can no doubt be looking for. Higher education should be the rule, the capacity and capability These indicators through curriculums, educational activities and efforts to strengthen cultural and delivers committed and educated student to social.

  Comments ()
مفهوم و تعاریف فرهنگ: by: سعید مذبوحی

 فرهنگ اسم مرکبی است که ریشه اوستایی دارد و از دو قسمت "فر" و "هنگ" تشکیل شده است ،قسمت اول ،پیشوند و قسمت دوم ،"ثنک "به معنای کشیدن و فرهیختن است(معین ،1371). فرهنگ در تاریخ ادبیات ایران ،در معنای قدیم خود ترجمه لغت "education" به معنای آموزش و پرورش و تعلیم وتربیت است و در بسیاری از متون گذشته و حتی حال حاضر می توان تأثیر این گونه ترجمه را مشاهده کرد . مانند وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی (آشوری ،1375). دکتر شریعتی فرهنگ را مجموعه ساخت ها و اندوخته های مادی ومعنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ تعریف می کند (شریعتی ، 1359).

 فرهنگ بخشی از معرفت است که در ذهنیت مشترک افراد و یا جامعه و یا در زیست جهان افراد وارد شده است . مراد از معرفت  در این عبارت تنها آگاهی ذهنی، تصوری یا تصدیقی نیست ،مراد معنای عامی است که احساس ، عاطفه ، گرایش ، اعتقاد ، عادات و آداب را نیز فرا می گیرد . هر نوع آگاهی – اعم از این که در حد یک تصور ساده باشد و یا آن که در درون شخصیت و وجود افراد رسوخ پیداکرده و عزم وجزم آنها را در خدمت و یا در تقابل با خود گرفته باشد- هنگامی که صورت جمعی پیدا کند در قلمرو فرهنگ واقع می شود ( پارسانیا ، 1387،ص 52) .

فرهنگ ،اصولا یک مفهوم وابسته به انسان شناسی و جامعه شناسی است که می تواند به عنوان یک پدیده شناختی بین افراد ،یک حالت (وضعیت) توسعه اجتماعی ،یک برنامه ذهنی جمعی از هنرها و سبک های زندگی ،درک شود .تقریبا عموم اعمال افراد ،تحت تأثیر فرهنگی است که به آن خو گرفته است(عارفی ، 1389 ص 60).با و جود گوناگونی و تنوع فرهنگ ،تمامی فرهنگ ها ویژگی مشترکی را دارا هستند که عبارت اند از : فرهنگ آموختنی است ،فرهنگ قابل انتقال است ، فرهنگ امری اجتماعی است ، فرهنگ پدیده ای ذهنی و تصویری است ،فرهنگ خشنودی بخش است ،فرهنگ، سازگاری پیدا می کند و فرهنگ یگانه ساز است (پور کاظمی و شاکرنوائی ،1383 ص 40)

  Comments ()
لیست مجلات آی اس آی در حوزه علوم تربیتی و تعلیم و تربیت by: سعید مذبوحی

Social Science Index - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - JOURNAL LIST
Total journals: 180

1. ACADEMIC PSYCHIATRY

Quarterly

ISSN: 1042-9670

AMER PSYCHIATRIC PUBLISHING, INC, 1000 WILSON BOULEVARD, STE 1825, ARLINGTON, USA, VA, 22209-3901

2. ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION

Quarterly

ISSN: 1537-260X

ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020

3. ADULT EDUCATION QUARTERLY

Quarterly

ISSN: 0741-7136

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

4. ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION

Tri-annual

ISSN: 1382-4996

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

5. AIDS EDUCATION AND PREVENTION

Bimonthly

ISSN: 0899-9546

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK, USA, NY, 10012

6. AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL

Quarterly

ISSN: 0002-8312

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

 

7. AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION

Quarterly

ISSN: 0195-6744

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

 

8. ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY

Quarterly

ISSN: 0161-7761

WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148

 

9. APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

Quarterly

ISSN: 0895-7347

LAWRENCE ERLBAUM ASSOC INC-TAYLOR & FRANCIS, 325 CHESTNUT STREET, STE 800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

10. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW

Tri-annual

ISSN: 1598-1037

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

11. ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION

  Comments ()
انواع الگوها در حوزه برنامه درسی: by: سعید مذبوحی

1-     رویکردهای رویه ای(مرحله ای): اینکه چه مراحلی باید در برنامه ریزی درسی انجام شود؟

2-    رویکردهای تجویزی: اینکه طراحان برنامه درسی باید چه کاری انجام دهند؟

3-    رویکردهای مفهومی: اینکه عناصر برنامه درسی چه چیزهایی هستند و چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

با نفوذ ترین و اولین الگو با رویکرد رویه ای در حوزه مطالعات برنامه درسی الگوی تایلر(1994) می باشد. چون آنها رویه ها مراحلگام به گام را ایجاد می کنند . الگوی تایلر نمونه ای کلاسیک و سنتی است از اینکه چگونه موقعیت های پیچیده تدریس به نحو مناسبی ساده شوند و اینکه طراحی برنامه درسی و روشهای آن ، عقلانی و منطقی اجرا شود  و به عنوان یک الگوریتم ویژه ی هدف – وسیله معرفی می شود. الگوی تابا(1962) و الگوی پوزنر(1982) در برنامه درسی نمونه هایی از الگوها  با رویکرد رویه ای یا مرحله ای در این حوزه می باشند.

  Comments ()
کالبد شکافی نقش وجایگاه برنامه درسی در آموزش و مراقبت کودکان پیش دبستان by: سعید مذبوحی

مراقبت و آموزش کودکان پیش از دبستان(ECEC)* ، از چالشهای اساسی طراحان برنامه درسی می باشد. برنامه درسی امکان تضمین این موضوع را فراهم می کند که کارکنان بخش های مهم یادگیری را پوشش دهند، یک رویکرد آموزشی رایج را بپذیرند و به یک سطح مطمئن  از کیفیت در میان گروه های سنی و مناطق یک کشور دست­یابند. از طرف دیگر، این موضوع هم به صورت گسترده درک شده­است که اهداف برنامه درسی(ECEC) باید وسیع و جامع باشد وباید منجر به رشد کلی کودک و موفقیت آینده او در مدرسه گردد. علاوه بر آن ، بدلیل الگوی یادگیری کودکان، رشد و پیشرفت اجتماعی-عاطفی و شناختی باید بر اساس یادگیری خود کودک صورت گیرد، از طریق بازی و روش های مشارکتی و فعالانه رخ دهد و تا آنجایی که ممکن است از طریق خودفرمانی کودک هدایت شود. این توجه و ملاحظات بدقت و آگاهی درباره ی طراحی یک برنامه درسی شناختی با جزئیات دقیق اشاره دارد. این برنامه درسی باید از طریق کارکنان آموزشی برای کودکان مشتاق به اجرا درآید.در این پژوهش به روش تحلیلی – استنتاجی نقش برنامه درسی در آموزش و مراقبت کودکان پیش از دبستان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و پیشنهاداتی مطرح می گردد.

  Comments ()
پیشنهاداتی در مورد بازی با کودکان وجذابیت فرایند یادگیری by: سعید مذبوحی

 

*مثبت باشید؛ بچه هایتان را تشویق کنید،تلاششان را تحسین کنید،موفقیت هایشان را جشن بگیرید،و اعتماد بنفس شان را بالا ببرید.

*بشاش باشید؛از شوخ طبعی تان بهره بگیرید.بچه های پیش دبستانی "مسخره بازی" را دوست دارند.

*مشتاق باشید؛خودتان از انجام بازی لذت ببرید تا روحتان نیز احساس لذت کند.

*صبور باشید؛ بچه ها در آغاز مفهوم بازی ها را نمی دانند.هر بازی ای برای هر کودکی مناسب نیست.

*واقع بین باشید؛ ظرفیت فراخنای توجه کودکان پیش دبستانی بسیار پایین است.انتظار نداشته باشید که هر بازی بیش از چند دقیقه بطول بیانجامد.آماده انجام بازی دیگری،باشید!

*انعطاف پذیر باشید؛کودکتان را راهنمایی کنید و از او بخواهید تا وسایل بازی را عوض کند،قواعد را تغییر دهد،یا حتی با هر پیشنهاد دیگری که مطرح می کنند،موافقت کنید.

  Comments ()
تاثیر بازی بر رشد مهارتهای ارتباطی -اجتماعی کودکان پیش دبستانی by: سعید مذبوحی

کودکان پیش دبستانی انواع گوناگونی از فرایند های فکری را بکار می گیرند، و برای جمع آوری اطلاعات از همه تواناییهای شان –بینایی،شنوایی،بویایی،چشایی ولامسه - استفاده می کنند.آنها برای شمارش،اندازه گیری،رتبه بندی و طبقه بندی ،از توانایی های حل مسئله شان استفاده می کنند.آنها جهان پیرامونشان را بطور عملی تجربه می کنند.آنها در مورد چگونگی رابطه بین اشیاء فکر می کنند و برای انجام بازی های خیالی از قوه ی تخیلشان استفاده می کنند.آنها از زبان،روابط غیرکلامی،و هنر برای ابراز خود، بهره می برند. نهایتا اینکه آنها برای انجام فعالیت هایی نظیر قیچی کردن،یا طناب زنی ،مهارت های حرکتی شان را بکار می بندند. انجام بازی های مختلف ،این فرایند های فکری گسترده را بر می انگیزد. جدای از برانگیختن مهارت های فکری و ایجاد سرگرمی ،انجام این بازی ها برای کودکان مزایای دیگری نیز دربردارد. انجام این بازی ها به کودکان پیش دبستانی ،مفهوم قوانین،رعایت نوبت،و بازی گروهی را یاد می دهد.بازی هایی که غیر رقابتی اند پایه هایی برای ایجاد رفتار جوانمردی هستند ،چراکه بچه ها می آموزند که لذت در انجام خود بازی است نه در کسب پیروزی. زمانی که بچه ها بصورت گروهی بازی می کنند،این بازی ها همچنین به رشد مهارت های همکاری،مذاکره و اجتماعی آنها نیز کمک می کند.

  Comments ()
تشریح علم از دانش پایه (دوره ابتدایی ) تا (ph.d)دکترای تخصصی by: سعید مذبوحی

The illustrated guide to a Ph.D.

 

By the time you finish elementary school, you know a little:

 

By the time you finish high school, you know a bit more:

 

With a bachelor's degree, you gain a specialty:

 

A master's degree deepens that specialty:

 

Reading research papers takes you to the edge of human knowledge:

 

Once you're at the boundary, you focus:

 

You push at the boundary for a few years:

 

Until one day, the boundary gives way:

 

And, that dent you've made is called a Ph.D.:

 

Of course, the world looks different to you now:

 

So, don't forget the bigger picture:

 

 

 

  Comments ()
← OLDER ENTRIES
Recent Posts Desirable pattern of student culture in the holy Qur'an مفهوم و تعاریف فرهنگ: لیست مجلات آی اس آی در حوزه علوم تربیتی و تعلیم و تربیت انواع الگوها در حوزه برنامه درسی: کالبد شکافی نقش وجایگاه برنامه درسی در آموزش و مراقبت کودکان پیش دبستان پیشنهاداتی در مورد بازی با کودکان وجذابیت فرایند یادگیری تاثیر بازی بر رشد مهارتهای ارتباطی -اجتماعی کودکان پیش دبستانی تشریح علم از دانش پایه (دوره ابتدایی ) تا (ph.d)دکترای تخصصی اسلام دین فطرت اصول تربیت در اسلام
My Tags بازی (٢) تربیت (٢) برنامه درسی (٢) اسلام (٢) مطالعات برنامه درسی (٢) کودکان پیش دبستانی (٢) مهارتهای ارتباطی و اجتماعی (۱) الگوی مطلوب (۱) مراجع برترفارسی (۱) تشریح علم (۱) دانش پایه (۱) دانشجو (۱) فرهنگ (۱) خلاقیت (۱) یادگیری الکترونیکی (۱) الگو (۱) اصول (۱) مجلات (۱) کتابهای الکترونیکی (۱) پیشنهادات (۱) آی اس آی (۱) دکترای تخصصی (۱) تاریخ برنامه درسی (۱) یک قرن اخیر (۱) تفاوتهای جنسیتی (۱) مفاهیم (۱) تکنولوژی (۱) خارجی (۱) قران (۱) تعاریف (۱) فطرت (۱)
My Friends سایت ( civilica) مقالات علمی کتابخانه دیجیتالی حوزه سایت اطلاع رسانی همایش های بین المللی جستجوی مجلات علمی خارجی IsI دانشگاه علامه طباطبایی راهنماها و موتورهاي کاوش فارسي راهنماها و موتورهاي کاوش پايان‌نامه‌ها جستجو در منابع اطلاعاتي کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي ديجيتالي فارسي منابع اطلاعاتي کتابخانه‌هاي ديجتالي دانشگاه‌هاي ايران قرآن کريم، نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه راهنماي دانشگاه‌هاي جهان وبلاگ دکتر قره داغی انجمن تکنولوژی آموزشی دانشجویان ایران انجمن مطالعات برنا مه درسی ایران وبلاگ دکتر اکبر مومنی تالار همیاری ایرانیان وبلاگ دکترمصطفی زاده باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis