سعید مذبوحی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) سعید مذبوحی
Previous Months Home Archive شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ فروردین ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ آذر ۸٩ خرداد ۸٩ اسفند ۸۸ More ...
      هم اندیشی مطالعات برنامه درسی ()
برنامه درسی سیستماتیک by: سعید مذبوحی

                      برنامه درسی سیستماتیک                                 

 

این برنامه درسی به مواد و موضوعاتی با اعتبار و بنیادین اشاره میکند که به واسطه آن دانش آموزان و دانشجویان برای حضور و فعالیت در مدرسه و زندگی آماده می شوند. در مواقع دیگر برنامه درسی نظام­مند به عنوان ابزار اصلی و مهم جهت مهیا سازی نیروی کار آتی جامعه تلقی   می شود و کشور ایالت متحده را قادر می سازد تا نیاز (نخبگان) قرن 21 را که دارای قدرت تفکر سطح بالا و دانش گسترده در علم و ریاضیات و فناوری برخوردارند برآورده سازد.

بعضی از گروهها، برنامه درسی آکادمیک را به عنوان ابزاری برای اثربخشی و مؤثر بودن از نقطه نظر محتوا تلقی می کنند. برنامه درسی آکادمیک را می توان در بسیاری از بافت (زمینه ها) مشاهده کرد. برای مثال برنامه های آموزشی برای ارتش، صنعت و آئین مذهبی حول برنامه درسی آکادمیک استوار است چراکه به واسطه آن یکپارچگی مدنظر در این حوزه محقق می گردد. برنامه درسی استاندارد مدار کنونی خود شاهد زنده ای بر کفایت و خوبی گرایش برنامه درسی آکادمیک محور می باشد.

موضوع محوری برنامه درسی آکادمیک کنترل و نظارت می باشد. اهداف تجویز شده به همراه استانداردهای لازم توصیه می شود. اهداف آموزش، نمرات، نتایج تستها و دیگر شواهد برای ارزیابی پیشرفت در راستای اهداف و استانداردها به کار می رود. و نیاز و ضرورت جهت اصلاح سازی را یادآوری می کند. برنامه درسی استاندارد محور ایالتها را ملزم میک ند که محتوای استاندارد را باید در خواندن و ریاضیات توسعه و هنر و آزمون هایی که به این استانداردها در پایه های سوم تا هشتم مرتبط هستند را اجرا کنند و بدین صورت محتوای استانداردهای دانش و ارزیابی به وجود می آید.

در این برنامه درسی ایالتها باید پیشرفت در راه رسیدن به اهداف برای موفقیت بهتر، توسط همه­ی دانش آموزان یا حداقل 95 درصد از آنهایی که به هدف عملکردی در سطح کارآیی یا بالاتر از آن تا پایان سال تحصیلی 2014-2013 رسیده اند، را اندازه گیری کند. دانش آموزانی که نماینده گروههای نژادی، قومی و زبانی مختلف هستند باید در ارزیابی شرکت کنند. مدارسی که طی دو سال متوالی در رسیدن به این اهداف شکست خورده اند یا تحت عنوان نیازمند بهبود، یا تعطیلی، علامت گذاری شوند و نواحی ملزم و مسئول هستند در فراهم نمودن مقدمات سوادآموزی و علم حساب برای پیشرفت دانش آموزان و انتقال و ارتقا آنها از مدرسه به دانشگاه. به عنوان مثال کالیفرنیا، برنامه نظام­مند خود را با تأکید بر روی ریاضیات و خواندن در مدارس ابتدایی شروع کرد و از مجموعه محدودی از کتابها در خواندن و ریاضیات استفاده کرد که به نظر می رسید یک روش شناسی مطلوب را مطرح می کردند.

  Comments ()
Recent Posts Desirable pattern of student culture in the holy Qur'an مفهوم و تعاریف فرهنگ: لیست مجلات آی اس آی در حوزه علوم تربیتی و تعلیم و تربیت انواع الگوها در حوزه برنامه درسی: کالبد شکافی نقش وجایگاه برنامه درسی در آموزش و مراقبت کودکان پیش دبستان پیشنهاداتی در مورد بازی با کودکان وجذابیت فرایند یادگیری تاثیر بازی بر رشد مهارتهای ارتباطی -اجتماعی کودکان پیش دبستانی تشریح علم از دانش پایه (دوره ابتدایی ) تا (ph.d)دکترای تخصصی اسلام دین فطرت اصول تربیت در اسلام
My Tags بازی (٢) تربیت (٢) برنامه درسی (٢) اسلام (٢) مطالعات برنامه درسی (٢) کودکان پیش دبستانی (٢) مهارتهای ارتباطی و اجتماعی (۱) الگوی مطلوب (۱) مراجع برترفارسی (۱) تشریح علم (۱) دانش پایه (۱) دانشجو (۱) فرهنگ (۱) خلاقیت (۱) یادگیری الکترونیکی (۱) الگو (۱) اصول (۱) مجلات (۱) کتابهای الکترونیکی (۱) پیشنهادات (۱) آی اس آی (۱) دکترای تخصصی (۱) تاریخ برنامه درسی (۱) یک قرن اخیر (۱) تفاوتهای جنسیتی (۱) مفاهیم (۱) تکنولوژی (۱) خارجی (۱) قران (۱) تعاریف (۱) فطرت (۱)
My Friends سایت ( civilica) مقالات علمی کتابخانه دیجیتالی حوزه سایت اطلاع رسانی همایش های بین المللی جستجوی مجلات علمی خارجی IsI دانشگاه علامه طباطبایی راهنماها و موتورهاي کاوش فارسي راهنماها و موتورهاي کاوش پايان‌نامه‌ها جستجو در منابع اطلاعاتي کتابخانه‌اي کتابخانه‌هاي ديجيتالي فارسي منابع اطلاعاتي کتابخانه‌هاي ديجتالي دانشگاه‌هاي ايران قرآن کريم، نهج‌البلاغه و صحيفه سجاديه راهنماي دانشگاه‌هاي جهان وبلاگ دکتر قره داغی انجمن تکنولوژی آموزشی دانشجویان ایران انجمن مطالعات برنا مه درسی ایران وبلاگ دکتر اکبر مومنی تالار همیاری ایرانیان وبلاگ دکترمصطفی زاده باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis